JEANNETT CATHERINA ANDREASEN | COACH

Foredrag og oplæg

yellow and green grass covered plain under gray sky

Stress coaching forløb

Om forløbet

Individuel coaching er et forløb for dig som ønsker forandring og ønsker, at komme et andet sted hen i dit liv – hvad end det er arbejdsmæssigt eller i dit private liv. Det er også for dig som ønsker at præstere bedre og være den bedst mulig udgave af dig selv.

Performance coaching er en proces, som støtter dig i at forfølge vækst, udvikling og toppræstationer i din sportsgren, din karriere eller i dit liv.

yellow and green grass covered plain under gray sky

Hvad får du ud af et forløb hos mig

Hos mig vil du få mulighed for at arbejde med personlig udvikling og opnå værdifuld indsigt i dig selv og dine mål. Jeg vil hjælpe dig med at identificere dine styrker og svagheder og give dig konkrete værktøjer til at opnå succes og trivsel. Gennem individuel coaching vil jeg skræddersy et forløb til dine specifikke behov og udfordringer. Vi vil arbejde med at sætte mål, skabe planer og følge op på dine fremskridt. Jeg vil være en støttende og lyttende sparringspartner og hjælpe dig med at udfordre begrænsende tanker og overvinde hindringer. Du vil lære at håndtere stress og frustration, opbygge selvtillid og selvværd, og finde balancen mellem arbejde og privatliv. Du vil også få mulighed for at udvikle dine kommunikations- og ledelsesfærdigheder og opnå større succes i dit arbejde og personlige liv. Jeg har en baggrund som certificeret coach og har hjulpet en lang række klienter med at opnå deres mål og skabe positiv forandring i deres liv. Kontakt mig for at høre mere om, hvad jeg kan tilbyde dig.
Farvel til stress og udbrændthed. Velkommen til overskud og overblik
Dette foredrag tilbyder dig en mulighed for at sige farvel til stress og udbrændthed, og i stedet byde velkommen til overskud og overblik. Jeg vil guide og støtte dig i at finde veje til at tackle og håndtere stress på en sund og effektiv måde. Min tone er venlig, imødekommende og støttende, og fokuserer på at skabe et trygt og tillidsfuldt rum for dig. Jeg vil være lydhør overfor dine individuelle behov og udfordringer og tilbyde skræddersyet støtte og værktøjer. Gennem samtaler, refleksion og praktiske øvelser vil du få mulighed for at få indsigt i dine stressfaktorer og hvordan du bedst kan tackle dem. Jeg vil også hjælpe dig med at identificere dine personlige ressourcer og styrker, og give dig værktøjer til at styrke dit mentale og følelsesmæssige velvære. Efter foredraget vil du have en bedre forståelse for, hvordan du kan håndtere og reducere stress, og føle dig mere selvsikker i din evne til at skabe overblik og overskud i din hverdag.
Hvordan arbejder du med værdierne i din virksomhed
Jeg tilbyder et oplæg om, hvordan du kan arbejde med værdierne i din virksomhed. Mit fokus vil være at hjælpe dig med at identificere og definere dine virksomheds værdier og integrere dem i din ledelsespraksis og daglige arbejde. Min tone er støttende, reflekterende og udfordrende på en positiv måde. Jeg har stor erfaring med ledelses- og organisationsudvikling og vil trække på min baggrund som certificeret coach og facilitator for at tilbyde skræddersyet støtte til dine behov. Gennem samtaler, øvelser og refleksion vil du få mulighed for at dykke ned i dine virksomheds værdier og identificere, hvordan de kan guide og informere dit arbejde. Jeg vil også hjælpe dig med at udvikle konkrete handlingsplaner for at integrere dine værdier i din ledelsespraksis og kultur. Efter foredraget vil du have en klarere forståelse af dine virksomheds værdier og hvordan du kan bruge dem som et redskab til at skabe en stærkere og mere effektiv organisation. Du vil føle dig mere selvsikker og klar til at implementere dine værdier i din virksomhed.
Stress og forbyggelse
Dette foredrag omhandler stress og forebyggelse, og jeg vil give dig indsigt og værktøjer til at tackle stress på en sund og effektiv måde. Jeg vil give dig en forståelse af, hvad stress er, hvordan det påvirker kroppen og sindet, og hvordan du kan forebygge det. Min tone er imødekommende og støttende, og jeg fokuserer på at skabe et trygt og tillidsfuldt rum for deltagerne. Jeg vil være lydhør overfor individuelle behov og udfordringer og tilbyde skræddersyet støtte og værktøjer. Gennem foredraget vil du lære om forskellige teknikker til at forebygge og reducere stress, herunder mindfulness, åndedrætsøvelser og prioritering af tid og opgaver. Jeg vil også give dig konkrete tips og tricks til at håndtere stress i hverdagen. Efter foredraget vil du have en bedre forståelse for, hvordan du kan forebygge og reducere stress, og føle dig mere selvsikker i din evne til at skabe balance og trivsel i din hverdag. Jeg har en baggrund som certificeret coach og har hjulpet en lang række klienter med at tackle og forebygge stress.
Hvad kan du som leder gøre for at skabe psykologis tryghed
I dette foredrag vil jeg guide dig til at skabe psykologisk tryghed på din arbejdsplads. Jeg vil give dig indsigt i, hvad psykologisk tryghed er, og hvordan det kan påvirke dine medarbejderes trivsel og præstationer. Jeg vil dele mine egne erfaringer som leder og give konkrete eksempler på, hvad du som leder kan gøre for at skabe en kultur, hvor psykologisk tryghed er i fokus. Jeg vil også give dig værktøjer og strategier til at håndtere og forebygge konflikter på arbejdspladsen, og til at styrke samarbejdet og tilliden blandt dine medarbejdere. Efter foredraget vil du have en bedre forståelse for, hvordan du kan skabe psykologisk tryghed på din arbejdsplads og dermed øge trivslen og præstationerne blandt dine medarbejdere.

Dine muligheder

Priser og pakker

Farvel til stress og udbrændthed. Velkommen til overskud og overblik
Fra 1.200 ,-
Prisen kan afdrages over 3 gange
 • Coachingsession tilbyder støtte til at håndtere stress og udbrændthed
 • Venlig og skræddersyet støtte til individuelle behov og udfordringer
 • Gennem refleksion og øvelser fås indsigt i stressfaktorer og personlige ressourcer
 • Bedre forståelse for at håndtere stress og skabe overblik og overskud i hverdagen
Hvordan arbejder du med værdierne i din virksomhed
Fra 1.200 ,-
Prisen kan afdrages over 3 gange
 • Oplæg om at arbejde med værdierne i din virksomhed
 • Identifikation og definition af virksomhedens værdier
 • Integration af værdier i ledelsespraksis og dagligt arbejde
 • Støttende, reflekterende og udfordrende tone
 • Skræddersyet støtte til dine behov
 • Samtaler, øvelser og refleksion
 • Udvikling af konkrete handlingsplaner
 • Klarere forståelse af virksomhedens værdier
 • Brug af værdier som redskab til en stærkere organisation
Stress og forbyggelse
Fra 1.200 ,-
Prisen kan afdrages over 3 gange
 • Foredrag om stress og forebyggelse
 • Indsigt og værktøjer til at tackle stress på en sund og effektiv måde
 • Imødekommende og støttende tone
 • Lydhør overfor individuelle behov og udfordringer
 • Teknikker til at forebygge og reducere stress, inklusiv mindfulness og åndedrætsøvelser
 • Konkrete tips og tricks til at håndtere stress i hverdagen
 • Certificeret coach med erfaring i at hjælpe klienter med at tackle og forebygge stress
Hvad kan du som leder gøre for at skabe psykologis tryghed
Fra 1.200 ,-
Prisen kan afdrages over 3 gange
 • Lær hvordan du som leder kan skabe psykologisk tryghed på arbejdspladsen
 • Få viden om betydningen af psykologisk tryghed og dens effekt på medarbejdere
 • Lær konkrete metoder og redskaber til at skabe et trygt og tillidsfuldt arbejdsmiljø
 • Få indsigt i din egen lederstil og hvordan du kan tilpasse den for at fremme psykologisk tryghed

Udtalelser

"Jeg har aldrig haft det bedre"

Coaching forløb

Læs mere om mine coaching forløb