JEANNETT CATHERINA ANDREASEN | COACH

Team Coaching

Stress coaching forløb

Om forløbet

Teamcoaching er den mest effektive og økonomiske måde du kan udvikle dit team på. Min holdning er at teams skal coaches med et klart fokus på daglig funktion, opgaveløsning, værdier og ikke mindst trivsel i hverdagen. Rigtig mange teams lider under “usynlige konflikter”. Det vi ikke kan tale om ….. og derfor heller ikke kan løse..

De skjulte konflikter medfører betydelige produktivitets tab, belaster trivslen, højere sygefravær og skaber stress.

Fordele ved teamcoaching

 • At fastlægge FÆLLES mål, og tage ANSVAR for disse mål
 • Teamet arbejder mere målrettet
 • Teamet bliver mere rummelig over for hinanden og derved mere effektive
 • Forbygger brok i krogen
 • Hele teamets potentiale kan udnyttes.
 • Give teamet indsigter i hvad der virkeligt driver og motiverer dem til at nå i mål
 • Sikre at teamet kan håndtere konflikter og modstand konstruktivt
 • Et fælles og afstemt arbejdsgrundlag for teamet, som alle medlemmer tage ejerskab på

Hvad kan team coaching bruges til

 • Forbedre kommunikationen
 • Løse konflikter
 • Definere mål/målsætning for teamet
 • Øge motivationen
 • Definere og overkomme forhindringer

Hvad får du ud af et forløb hos mig

Teamcoaching kan hjælpe til at skabe de mest optimale rammer for trivsel og tillid i dit team. Trivsel og tillid skaber tryghed, og det giver grobund for arbejdsglæde, mindre sygefravær, motivation og fremdrift, og så skabes resultaterne. Team coaching hos mig handler om lige netop det som der er brug for i teamet, det kan være fokus på forståelse af hinanden opgaver, skabe et fælles billede af hvordan teamet fungerer i forhold til løsning af opgaver, at få teamet til at gå samme vej, hjælpe til at observere og forbygge stress. Hvordan I i team tilgår hverdagens problemstillinger og udfordringer afgør hvor godt i lykkes. Jeg hjælper med at udvide teamets horisonter, og hjælper dem med at fokusere og åbne op for kommunikation. Det enkelte ansvar i teamet bliver skarpere i forhold til det fælles formål og opgavefordeling.

Mit mål for en teamcoahing er udover det mål som ledelsen ønsker der skal være fokus på, At hjælpe med at teamet føler/kommer til at føle en fælles forståelse for
 • Hvorfor de er et team
 • Hvor de er på vej hen som team
 • Hvad den enkeltes rolle i teamet er
 • Hvad visionen er
 • Hvilke kompetencer og ressourcer, teamet har
Fokus på medarbejderne
2 muligheder
1. Coaching til de medarbejder der har lyst eller du ser interesse i at bliver coachet. Til de medarbejder der ønsker det, a 1 timer pr. gang pr medarbejder Her kan der være fokus på deres egen udvikling, øget forståelse for deres kunder, forbyggelse af stress

2. Afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler med nye briller. Fokus på medarbejdernes mål og hvordan de når dertil – samt deres egen indsats for at nå derhen og hvilke hjælperedskaber ledelsen skal bidrage med. Alle mål vil være med fokus på, at ansvaret er hos medarbejderne og det dem som skal gøre den primære indsats.
Fokus på teamet
2 gange på 3 måneder med minimum 3 timers varighed. Hvor der arbejdes med 2 valgt emner, som ledelsen ønsker at få belyst med andre øjne  Eventuelle emner: 
 • Hvad har medarbejder kontrol over og hvad er et vilkår
 • Samarbejdet i teamet
 • Samarbejde med kunder
 • Bedre forståelse for hinandens opgaver
 • Skabe et fælles billede af hvordan teamet fungerer i forhold til opgaveløsning
 • Hvad har medarbejder kontrol over og hvad er et vilkår
 •  
  Team coaching hos mig er hvor, jeg hjælper med at udvide teamets horisonter, hjælper dem med at fokusere og åbne op for kommunikation. Det enkelte ansvar i teamet bliver skarpere i forhold til det fælles formål og opgavefordeling  Teamcoaching kan hjælpe til at skabe de mest optimale rammer for trivsel i dit team, er kan føre til mindre sygefravær, mere motivation og bedre resultater  Fordelen ved Teamcoaching er at fastlægge FÆLLES mål, og tage ANSVAR for disse mål 
 • Teamet arbejder mere målrettet
 • Teamet bliver mere rummelig over for hinanden og derved mere effektive
 • Hele teamets potentiale kan udnyttes.
 • Give teamet indsigter i hvad der virkeligt driver og motiverer dem til at nå i mål

Dine muligheder

Priser og pakker

Fokus på medarbejderne
Kontakt for pris
Prisen kan afdrages over 3 gange

Coaching til medarbejdere, der ønsker det (1 time pr. session pr. medarbejder)

Fokus på udvikling, kundeindsigt og stressforebyggelse

Medarbejderudviklingssamtaler med fokus på medarbejderes mål og indsats

Ledelsens bidrag til hjælperedskaber

Mål med fokus på medarbejderansvar.

Fokus på teamet
Kontakt for pris
Prisen kan afdrages over 3 gange

2 teamcoaching-sessioner á 3 timer på 3 måneders interval

Fokus på 2 udvalgte emner, f.eks. medarbejderkontrol, samarbejde og opgavefordeling

Kan give indsigter i, hvad der driver og motiverer teamet

Udtalelser

"Jeg har aldrig haft det bedre"

Coaching forløb

Læs mere om mine coaching forløb